Log ud

Brugerbetingelser

Generelt

Adgang til og brug af denne hjemmeside (fremover: Systemet) er underlagt brugerbetingelserne på denne side samt handelsesbetingelser under menupunktet "Handelsesbetingelser".

KommuneBetaling ApS (fremover: Leverandøren) leverer Systemet på vegne af Holstebro Kunstmuseum. Vi forbeholder os retten til at ændre dele af Systemet, brugerbetingelser, handelsesbetingelser og produkter samt abonnementer uden forudgående varsel.

 

Brugerprofil

Når du har oprettet en brugerprofil, er det vigtigt, du indtaster korrekte informationer på "Mine oplysninger"-siden. Det er dit eget ansvar, at disse oplysninger er korrekte.

 

Tilladelse til kontakt

Når du opretter dig som bruger i dette System, accepterer du, at Leverandøren eller Holstebro Kunstmuseum kan bruge dine oplysninger til at kontakte dig med information, spørgsmål eller lignende vedrørende Systemet og dets formål.

 

Databehandler og dataansvarlig

Leverandøren er databehandler, mens Holstebro Kunstmuseum er dataansvarlig. Leverandørens behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven.

 

Hvis du vil glemmes

Hvis du ønsker at blive glemt af Systemet ved fx at få slettet din bruger eller din ordrehistorik, skal du rette henvendelse via kontaktoplysningerne, som du finder nederst på alle sider.

 

Værneting

Eventuelle uenigheder, som måtte opstå i forbindelse med brugen af Systemet, og som ikke kan afgøres mindeligt, afgøres af Byretten i Randers efter Dansk ret.

Retsplejelovens kap. 39 om behandling af mindre sager finder anvendelse jf. Retsplejelovens § 400 stk. 1 nr. 2.

Holstebro Kunstmuseum • Museumsvej 2A • 7500 Holstebro • 97 42 45 18 • info@holstebrokunstmuseum.dk